Terms of use

CONDITII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI www.comway.ro

Toți utilizatorii site-ului www.comway.ro („Site-ul”) se obligă să respecte prezentele Condiții Generale pentru utilizarea Site-ului. Utilizarea Site-ului implică acceptarea necondiționată a acestor Condiții Generale. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Condiții Generale, vă rugăm să nu continuați accesarea Site-ului. Pentru scopul acestor Condiții Generale pentru utilizarea Site-ului: Comway este Comway Telecommunication SRL cu sediul in Str. Reconstructiei 39, 550129 Sibiu.

Drepturile asupra Site-ului

Comway deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conținutul Site-ului incluzând fără a se limita la, imaginile, informațiile despre serviciile Operatorului și orice alte date și aplicații prezentate pe Site.

Acestea sunt protejate prin legislația drepturilor de autor în vigoare. Este interzisă în mod expres orice încălcare sau încercare de a se încălca drepturile de autor asupra Site-ului, incluzând fără a se limita la reproducerea, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea, copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma Site-ului, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Comway  deține drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcilor și bazelor de date prezentate pe Site și utilizatorii sunt obligați să respecte aceste drepturi și să nu le aducă nicio atingere. Scopul Site-ului și neangajarea răspunderii Site-ul își propune să ofere utilizatorilor informații corecte și actuale cu privire la serviciile oferite, cu privire la modalitatea de contractare a acestora precum și orice informații necesare și utile utilizatorilor privind utilizarea și serviciilor.

Site-ul este menit să participe la îmbunătățirea relației dintre Operator și clienții săi în sensul de a ușura comunicarea dintre Operator și clienți ceea ce conduce la îmbunătățirea comercializării serviciilor. Operatorul depune toate diligențele pentru a oferi informații actuale privind serviciile și produsele sale și pentru a actualiza conținutul Site-ului. Cu toate acestea, Operatorul nu garantează asupra actualității informațiilor prezentate pe Site în orice moment. De asemenea, Operatoriul nu garantează că Site-ul nu va conține anumite erori, însă va încerca să remedieze aceste erori în scurt timp pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor.

Operatorul  însă nu răspund pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori urmare a unor decizii bazate pe orice informație furnizată prin intermediul Site-ului. Utilizatorii își pot procura anumite servicii și produse oferite de catre Operator prin intermediul Site-ului accesând câmpurile expres menționate în acest sens.

În cazul în care utilizatorii intenționează să facă o alegere fundamentată privind achiziționarea serviciilor Operatorului, se recomandă contactarea surselor prezentate în mod expres pentru astfel de scopuri pe Site.

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără nicio notificare prealabilă:conținutul, forma de prezentare și/sau structura Site-ului, în orice moment și nu va avea nicio răspundere în acest sens și/sau aceste Condiții Generale, modificările făcute astfel fiind considerate a fi acceptate de utilizator dacă acesta continuă să folosească Site-ul după afișarea Condițiilor Generale modificate pe Site.

Operatorul nu garantează în niciun fel calitatea Site-ului din punct de vedere tehnic și funcțional precum și lipsa virușilor care ar putea exista pe Site. Astfel, Operatorul nu va putea fi ținut răspunzător în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de utilizatori provenind din disfuncționalități ale Site-ului.

Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare specifice astfel cum sunt acestea specificate pe site-urile respective, Operatorul nefiind răspunzător și neasumandu-și nicio obligație pentru conținutul acestora sau cu privire la orice link din acestea. Orice includere de link-uri în Site este făcută numai pentru ajutorul utilizatorului și nu implică sprijinirea de către Operatorul a materialului disponibil pe sau prin aceste site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu Operatorul. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

PLATA. MODALITATI DE PLATA

Valoarea contractului este determinata de chiria echipamentelor, abonamentul si optiunile contractate,conform Anexelor atasate, care sunt parte integranta din contract.
Termenul de plata este de 10 (zece) zile de la data emiterii facturii de catre Furnizor.
Factura va fie emisa in data de 1 (intai) a lunii pentru luna in curs pentru abonament si optiunile selectate, inclusiv chirie echipamente. In ceea ce priveste costurile suplimentare, acestea vor fi facturate tot in prima zi din luna, pentru luna anterioara. Factura va fi trimisa via mail, sub forma unui link care va conduce Clientul catre domeniul de logare de unde aceasta va putea fi descarcata. Plata se va face prin virament.
Neprimirea de catre CLIENT a facturii nu suspenda termenul de plata de 10 zile prevazut mai sus si nici nu-l exonereaza pe acesta de indeplinirea obligatiei de plata, acesta avand obligatia sa se informeze cu privire la emiterea facturii.
Tarifele sunt in LEI si nu contin TVA.
In cazul in care Clientul are obiectiuni referitoare la sumele facturate, va notifica COMWAY in maxim 7 zile de la data facturarii. Omisiunea de a notifica cu privire la obiectiuni in termenul mentionat se va considera ca acceptare a sumelor facturate. Aceasta prevedere va exonera COMWAY de obligatia oricarei despagubiri solicitata de Client, in cazul in care obiectiunile, desi intemeiate, au fost notificate dupa expirarea perioadei mentionate.
Transmiterea unei astfel de notificari nu suspenda termenul de plata.
Orice disputa existenta intre COMWAY si Client legata de suma facturata va fi rezolvata in termen de max. 10 zile calendaristice. In cazul in care partile nu vor fi de acord asupra unei solutii, COMWAY va face apel la detaliile de trafic ale operatorului in reteaua in care au fost trimise apelurile disputate, inregistrari ce vor avea caracter decisiv in rezolvarea disputei.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORULUI COMWAY va avea urmatoarele drepturi si obligatii:
 • de a suspenda si intrerupe furnizarea Serviciului in conditiile prevazute in contract;
 • de a fi despagubit cu contravaloarea echipamentelor instalate, in cazurile in care acestea sunt deteriorate de catre Client, sau Clientul nu le returneaza la incetarea contractului;
 • de a cesiona drepturile si obligatiile sale asumate prin contract, sau contractul integral, catre terti, si de a delega temporar sau permanent obligatiile asumate prin contract, fara ca acest lucru sa fie considerat o modificare a contractului si fara a fi necesara notificarea prealabila sau acordul Clientului;
 • sa furnizeze Clientului Serviciul si/sau echipamentele in conditiile mentionate in contract;
 • sa remedieze defectiunile tehnice aparute in reteaua sa, in termenul prevazut la art 15.3
 • sa anunte modificarile termenilor contractului prin afisarea pe site, cu 30 de zile anterior aplicarii lor, in conditiile prevazute la art 15.1;
 • sa furnizeze Clientului servicii de suport tehnic, la cererea acestuia in conditiile afisat pe site- ul www.comway.ro
 • sa puna la dispozitia Clientului numarul unic pentru apeluri de urgenta 112;
 • sa asigure la cerere facturarea detaliata, gratuit, o data pe an si contra cost, 5 lei / factura detaliata.
 • sa asigure la cerere, restrictionarea selectiva, gratuita, de apeluri de un anumit tip sau catre anumite tipuri de numere;
 • sa sigure la cerere posibilitatea platii in avans;
 • sa instaleze echipamentele necesare furnizarii serviciului, in maxim 30 zile de la data comenzii respective semnarii contractului. Plata serviciilor se va realiza insa, numai dupa semnarea procesului verbal de punere in functiune.
 • sa acorde Clientului despagubirea aferenta depasirii termenului de instalare, in cuantumul determinat de valoarea abonamentului/zilele de intarziere in realizarea instalarii;
  alte drepturi si obligatii ce reies din contract.
  COMWAY nu restrictioneaza si nu filtreaza in nici un fel accesul la aplicatiile oferite de alti furnizori de servicii.
DREPTURILE SI OBLIGATIILE CLIENTULUI

Clientul are urmatoarele drepturi si obligatii:

 • de a i se furniza Serviciul in conditiile specificate in contract;
 • de a fi despagubit pentru perioadele in care serviciul nu a functionat din cauze imputabile furnizorului; despagubirile se acorda la cererea scrisa a CLIENTULUI, lunar, numai ca deduceri din factura lunii urmatoare (cu exceptia ultimei luni din perioada de contractare, cand se deduc din valoarea acesteia). Nu se vor acorda despagubiri pentru defectiuni reclamate mai tarziu de 5 zile de la producerea acestora.
 • de a beneficia la cerere, gratuit, de servicii de suport tehnic, doar in ceea ce priveste echipamente Comway. In ceea ce priveste alte achipamente, acestea vor fi realizate numai dupa acceptarea de catre Client a ofertei tehnico-economice prezentate de catre Comway.
 • sa achite toate costurile aferente contractului, in cuantumul si la scadentele prevazute in contract si in documentele aferente;
 • sa permita accesul reprezentantilor COMWAY in locatiile unde se vor instala echipamentele aferente furnizarii serviciilor si/sau echipamentelor;
 • sa aiba grija de echipamentele instalate de catre COMWAY cu diligenta unui bun proprietar, si sa le returneze catre COMWAY in 5 zile de la data incetarii contractului, in caz contrar va datora, catre COMWAY dublul valorii acestora asa cum este mentionata in Procesul Verbal de custodie, cu titlu de daune interese, nemaifiind nevoie de punere in intarziere;
 • sa notifice de indata furnizorul in cazul in care devine subiect al procedurii de insolventa, reorganizare, lichidare, dizolvare; sa notifice furnizorul cu 30 zile inainte de data la care urmeaza
 • sa isi schimbe locatia unde vor fi instalate echipamentele, cu conditia ca locatia noua sa fie in zona de acoperire a Furnizorului.
 • sa anunte furnizorul imediat ce ia cunostinta despre existenta unui caz de frauda asupra contului sau;
 • sa nu cesioneze drepturile sau obligatiile sale decurgand din acest contract, sau contractul integral, catre terti, fara a avea acordul expres si prealabil al COMWAY;
 • sa permita accesul Furnizorului in locatie, pentru instalare. In situatia in care nu va permite accesul Furnizorului pentru instalare, Clientul intelege ca este obligat la plata abonamentului, pentru toata durata minima a contractului, chiar daca nu beneficiaza de serviciile Comway.
NUMERELE DE TELEFON

Numerele vor fi alocate Clientului gratuit, nu vândute catre acesta. La expirarea perioadei contractuale, denuntarea sau incetarea contractului, Clientul va renunta si va inceta sa utilizeze Numarul alocat de catre COMWAY, cu exceptia situatiilor in care Numarul a fost portat anterior incetarii contractului. Nmarul poate fi alocat de catre Comway si/sau partenerii acestuia.
COMWAY isi rezerva dreptul de a modifica sau anula un Numar, pe baza unei notificari prealabile cu 30 de zile inainte de Data Modificarii, din considerente tehnice sau din motive impuse de autoritatile competente, fara ca aceasta sa reprezinte o modificare in masura sa permita incetarea contractului inainte de termen.

ECHIPAMENTELE

La solicitarea Clientului, COMWAY poate pune la dispozitie Echipamentele Clientului in vederea asigurarii accesului la Servicii. In acest caz, Echipamentele vor fi predate Clientului, cu titlu gratuit, in baza unui Proces verbal de custodie valabila pe durata existentei Contractului.
COWMAY nu va fi raspunzator in nici un fel in cazul in care Clientul nu va avea acces la serviciile oferite de catre COMWAY ca urmare a utilizarii unor Echipamente ce nu au fost oferite de COMWAY.
Clientul este in intregime raspunzator si va notifica de indata COMWAY in cazul pierderii sau furtului Echipamentelor. Clientul va fi raspunzator pentru toate costurile Serviciilor aferente perioadei de timp anterioara informarii COMWAY in legatura cu pierderea sau furtul echipamentelor.
Clientul este raspunzator pentru asigurarea conditiilor de functionare a Echipamentelor in conformitate cu specificatiile tehnice ale acestora. In cazul defectarii acestora ca urmare a exploatarii defectuoase sau ca urmare a neasigurari conditiilor tehnice de functionare, deteriorarii sau furtului acestora, Clientul va trebui sa despagubeasca COMWAY cu o suma egala cu valoarea inscrisa in Procesul Verbal de Custodie.

COSTURI

Clientul va fi obligat la plata tuturor costurilor facturate de COMWAY incluzand, dar fara a se limita la, taxe de activare, taxa lunara de abonament, costuri ale echipamentelor, costuri ale apelurilor si orice alte costuri aplicabile serviciilor oferite de COMWAY. Clientul va achita toate costurile ocazionate ca urmare a utilizarii numarului de catre terti cu acordul sau.
Durata apelurilor este calculata in minute, prin rotunjire la un minut intreg. COMWAY isi rezerva dreptul de a aplica in orice moment costuri separate pentru orice servicii speciale oferite, conexe cu Serviciile.
Tarifele per minut aferente tuturor directiilor apelabile din reteaua COMWAY vor fi puse la dispozitia Clientului in format electronic (putând fi transmise prin mail sau afisate pe siteul WEB al operatorului).
COMWAY isi rezerva dreptul de a solicita Clientului o Preplata in vederea oferirii Serviciilor, inaintea Conectarii sau pe parcursul derularii contractului si care va putea fi folosita in cazul neachitarii de catre Client a costurilor si taxelor a caror plata este in sarcina sa, in conformitate cu prevederile din contract. Sumele achitate de catre Client cu titlu de Preplata nu sunt purtatoare de dobânzi.
Informatii actualizate privind tarifele de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice, internet si a serviciilor de intretinere si reparatii vor fi afisate pe pagina de internet.
Costurile pentru serviciile de Internet se calculeaza in functie de abonamentul ales, in functie de marimea benzii.

SUSPENDAREA FURNIZARII SERVICIULUI

COMWAY poate suspenda/restrictiona furnizarea Serviciului telefonie si intenet catre Client in urmatoarele situatii:

 • in caz de intarziere la plata facturii, in conditiile art. 10.1;
 • in cazul in care informatiile referitoare la Client, pe care acesta le-a furnizat catre COMWAY, sunt incorecte sau incomplete.
 • atunci cand COMWAY descopera existenta unui caz de frauda exercitata asupra contului Clientului.

COMWAY poate suspenda sau restrictiona furnizarea Serviciului telefonie si internet catre Client daca Limita de Credit a fost depasita sau daca, in opinia COMWAY, costul serviciilor furnizate si inregistrate in contul Clientului, este neobisnuit de mare, caz in care, pentru reluarea acestuia COMWAY poate solicita o Preplata. Pentru a determina necesitatea adoptarii acestei masuri COMWAY va avea in vedere urmatoarele considerente:

a) costurile anterioare ale apelurilor zilnice ale Clientului,

b) cuantumul total al costurilor Clientului, nefacturate la acea data,

c) imprejurari in care capacitatea de plata a Clientului este incerta.
COMWAY poate suspenda sau restrictiona furnizarea Serviciului telefonie si internet catre Client in situatia in care serviciile furnizate au fost folosite in scopuri ilegale (Retea TOR, revanzare fara acordul Comway, activitati ilegale, pornografie infantila, spamuri telefonice, acte teroriste, hartuiri, etc) avand dreptul ca in aceste cazuri sa blocheze si /sau dezactiveze serviciile, fara nici o notificare prealabila, devenin incidente prevederile art. 13….
COMWAY poate suspenda sau restrictiona furnizarea Serviciului telefonie si internet catre Client in situatia in care serviciile furnizate au fost folosite pentru a denigra Comway si/sau partenerii nostri.
La incetarea contractului, COMWAY va returna Clientului, la solicitarea acestuia, sumele de bani retinute cu titlul de Preplata sau garantie, dupa ce toate obligatiile Clientului au fost indeplinite si sumele restante au fost achitate. COMWAY are dreptul sa retina orice sume datorate Clientului, pâna la achitarea integrala de catre acesta a tuturor platilor restante.
In situatiile de la punctele 9.1.2 si 9.1.3, suspendarea va opera imediat ce COMWAY ia cunostinta despre astfel de cazuri. In situatiile de la punctele 9.1.1 si 9.1.4 suspendarea se va realiza doar dupa notificarea Clientului de catre COMWAY.

RASPUNDEREA CONTRACTUALA.

Neplata la scadenta a sumelor datorate catre Comway (fara a ne limita la abonament servicii) atrage plata de penalitati in cuantum de 0,5% pe zi din valoarea neachitata. Dupa trecerea unui interval de 20 de zile peste scadenta, iar plata nu va fi onorata, serviciile vor fi suspendate, acestea putand fi reluate in 2 zile lucratoare dupa achitarea datoriilor fata de Comway (debit si penalitati la zi).
Daca de la scadenta facturii a trecut mai mult de 40 de zile si datoriile (debit si penalitati aferente) nu au fost achitate in integralitate, contractul se considera incetat, de drept, fara interventia instantei, fara punere in intarziere, facandu-se aplicarea prevederilor art. 13.2, pentru situatia in care nu a fost depasita perioada minima contractuala.
In cazul in care COMWAY nu respecta nivelul de calitate a serviciilor de telefonie si/sau internet acesta va oferi despagubiri lunare calculate pe baza facturii lunare, conform formulei: Y= x*a/n, unde x = valoarea abonamentului, a = perioada indisponibila calculata in zile, n = totalul zilelor din luna respectiva si y = valoarea despagubirilor.
COMWAY nu va fi raspunzatoare fata de Client sau alta persoana pentru nici o dauna, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri sau alte pierderi suferite de Client, rezultate direct sau indirect din folosirea necorespunzatoare a Serviciilor si Echipamentelor si/sau din actiunea unor terti sau din nebeneficierea de Serviciu, datorita unor defectiuni ale retelei sau din culpa COMWAY.
In cazul in care Clientul nu va putea beneficia de serviciile COMWAY datorita unor defectiuni ale retelei sau ca urmare a culpei exclusive a COMWAY, la solicitarea Clientului, taxa lunara de abonament va fi redusa cu perioada in care Clientul nu a beneficiat de Servicii, raspunderea COMWAY fiind limitata exclusiv la valoarea unei taxe lunare de abonament.
Clientului ii revine intreaga raspundere pentru eventuale fraude sau prejudicii de orice natura savarsite prin utilizarea legala sau ilegala de catre acesta sau de catre terti a serviciilor COMWAY. In acest sens, Clientul va lua toate masurile de securitate necesare pentru ca astfel de situatii sa fie preintampinate si sa nu aiba loc actiuni care l-ar putea prejudicia pe acesta, COMWAY sau terte parti.

MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE SI A PRETULUI

COMWAY isi rezerva dreptul de a modifica termenii si conditiile din contract, serviciile si/sau planurile tarifare. In eventualitatea in care COMWAY intentioneaza sa modifice clauzele din contract sau caracteristicile Serviciului, va remite clientului o oferta scrisa de a modifica contractul cu cel putin 30 de zile inainte de Data Modificarii. In cazul in care clientul nu formuleaza obiectiuni referitoare la oferta de modificare, sau nu le formuleaza in conditiile prevazute la art. 11.2., oferta se considera acceptata de catre Client.
Obiectiunile Clientului referitoare la oferta de modificare a contractului vor trebui formulate in scris si remise catre COMWAY in cel mult 15 zile de la data emiterii ofertei.
In cazul in care clientul formuleaza obiectiunile in conditiile prevazute de contract si declara ca nu accepta oferta de modificare, acesta are dreptul sa denunte contractul. In acest caz clientul va fi obligat la plata tuturor sumelor datorate pâna la data incetarii contractului inclusiv a sumelor prevazute la pct. 13.2. pentru denuntarea contractului inainte de durata minima contractuala (daca e cazul).
In cazul in care, ca urmare a impunerii de catre unii operatori ai retelelor nationale sau internationale interconectati cu COMWAY a unor modificari de tarife sau ca urmare a aparitiei unor taxe suplimentare impuse de Autoritati, COMWAY este nevoit sa modifice tariful catre o anumita directie, COMWAY va notifica Clientul asupra acestor modificari. Cresterile de tarife se vor aplica la 5 zile dupa notificare. Apelarea dupa acest termen a directiilor cu tarife modificate implica acceptarea cresterii acestora.Descresterile de tarif se aplica imediat, neexistând obligativitatea acordului Clientului.
In cazul in care o persoana ce actioneaza in numele Clientului sau cu acordul acestuia, utilizeaza serviciile, fara a fi incheiat o intelegere scrisa sau verbala cu COMWAY, se considera ca a luat la cunostinta si a acceptat termenii si conditiile stabilite prin contract.

CLAUZE SPECIALE

COMWAY va lua toate masurile pentru a se asigura de faptul ca, Clientul poate beneficia de Serviciile furnizate. Cu toate acestea, Clientul declara ca a luat la cunostinta si accepta urmatoarele:
oferirea Serviciilor poate fi afectata de intreruperi, datorate unor defectiuni tehnice neprevazute, intreruperi de electricitate si/ sau unor lucrari programate;
Clientul nu va avea acces si nu va putea initia apeluri catre anumite numere nationale/internationale sau catre anumite numere speciale, datorita unor restrictionari impuse de catre operatorii care au alocat acele numere, sau de catre autoritatile competente.
COMWAY nu garanteaza pentru raspândirea, disponibilitatea, acuratetea, securitatea sau calitatea oricaror informatii pe care Clientul le receptioneaza sau la care va avea acces ca urmare a utilizarii Serviciilor.
COMWAY furnizeaza urmatoarele servicii de intretinere si reparatii:
interventii la distanta, on-line pentru identificarea si remedierea avariilor semnalate de Client;
reconfigurarea serviciilor on-line ale Clientului in cazul unor avarii;
interventii la sediul/domicliul Clientului pentru identificarea si remedierea defectelor semnalate de Client de tip hardware sau de conectivitate a acestuia;
suport tehnic la cererea Clientului sau la locatia acestuia ca urmare a unor solicitari de interventie, contra cost.

INCETAREA CONTRACTULUI

Contractul inceteaza prin transmiterea de catre una dintre parti a preavizului de 60 de zile prevazut la art 2.2, insa numai dupa trecerea perioadei contractuale minime.
In cazul in care denuntarea unilaterala este facuta de catre Client, inainte de expirarea perioadei minime (de 24 luni), acesta va fi obligat la plata tuturor sumelor datorate cu titlu de taxe lunare (abonament, servicii) calculate proportional cu perioada ramasa pâna la expirarea perioadei minime contractuale si la plata unei taxe de deconectare in cuantum de 250 lei, in termen de 5 zile, incluzand si restituirea echipamentelor. Daca echipamentele nu se restituie in termen de 5 zile, Clientul va fi obligat la plata sumei reprezentand dublul contravalorii echipamentelor asa cum este prevazuta in Procesul verbal de custodie.
COMWAY poate considera reziliat contractul, in cazul in care Clientul nu isi indeplineste una sau mai multe din obligatiile asumate sau reiesind din contract, sau in cazul in care Clientul a devenit subiectul unei proceduri de insolventa, lichidare, dizolvare. Rezilierea se va produce de plin drept fara interventia instantei judecatoresti, fara notificare sau indeplinirea unei alte formalitati prealabile.
Contractul inceteaza de drept, fara a fi necesara interventia instantei sau indeplinirea oricarei formalitati prealabile, in cazul distrugerii sistemului de telecomunicatii sau a echipamentelor, puse la dispozitie in custodie de catre COMWAY, CLIENTUL neavand dreptul de a solicita despagubiri pentru aceasta incetare. Daca distrugerea echipamentelor s-a datorat culpei Clientului, Comway este indreptatit sa primeasca contravaloarea acestora, asa cum este ea prevazuta in procesul verbal de custodie.
Contractul inceteaza de drept, fara a fi necesara interventia instantei sau indeplinirea oricarei formalitati prealabile, in situatia in care Comway apreciaza ca serviciile furnizate au fost folosite in scopuri ilegale ( Retea TOR, revanzare fara acordul Comway, activitati ilegale, pornografie infantila, spamuri telefonice, acte teroriste, hartuiri, etc), Comway fiind indreptatit la plata tuturor sumelor datorate cu titlu de taxe lunare (abonament, servicii) calculate proportional cu perioada ramasa pâna la expirarea perioadei minime contractuale si la plata unei taxe de deconectare in cuantum de 250 lei, in termen de 5 zile, incluzand si restituirea echipamentelor. Daca echipamentele nu se restituie in termen de 5 zile, Clientul va fi obligat a la plata sumei reprezentand dublul contravalorii echipamentelor asa cum este prevazuta in Procesul verbal de custodie. La data incetarii contractului toate sumele datorate catre COMWAY devin scadente.

FORTA MAJORA

COMWAY nu va fi responsabila pentru orice intârzieri in indeplinirea obligatiilor asumate ca urmare a interventiei unui caz de forta majora. Forta majora, in intelesul contractului, reprezinta orice eveniment produs independent de vointa partilor imprevizibil si insurmontabil, intervenit dupa intrarea in vigoare a contractului si care impiedica partile sa isi indeplineasca total sau partial obligatiile asumate.

NOTIFICARI si RECLAMATII

Orice comunicare intre parti in vederea derularii contractuluiva fi facuta in scris la adresa fiecarei parti mentionata in contract, prin orice mijloc de comunicare care asigura transmiterea textului si confirmarea primirii acestuia. Notificarile vor fi facute prin afisarea pe site-ul COMWAY.
Reclamatiile cu privire la functionarea serviciilor pot fi transmise la nr de tel 0369 / 521 125 sau la adresa de mail ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­reclamatii@comway.roDefectiunile reclamate vor fi notificate catre COMWAY numai dupa verificarea de catre CLIENT a propriilor echipamente si vor fi solutionate in 2 zile lucratoare ore de la data inregistrarii reclamatiei. Pentru ca notificarea sa fie considerata valabila, Clientul trebuie sa precizeze numele si nr de telefon al persoanei de contact care va permite accesul reprezentantului COMWAY la locatia instalata, in vederea remedierii.
COMWAY poate cesiona oricare dintre drepturile si obligatiile prevazute in contract, precum si intregul contract, si poate delega obligatiile contractuale, fara acordul expres al Clientului.

LEGEA APLICABILA. LITIGII

Legea aplicabila in contract este legea româna.
Orice litigii sau neintelegeri intervenite intre Clienti si COMWAY vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil oricare dintre parti poate deferi cazul spre solutionare instantelor competente. Partile se declara de acord cu faptul ca instantele de drept competente sa solutioneze orice litigiu referitor la derularea si interpretarea contractului, sunt instantele judecatoresti competente de la sediul Furnizorului.

Clientul se poate adresa printr-o notificare scrisa si Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii in vederea solutionarii litigiilor ocazionate de incalcarea conditiilor de furnizare a serviciilor COMWAY, actualizate conform legislatiei in vigoare la data semnarii contractului.